Site: Sanghavi Valley, Kalva, Parsik Thane

Client: Sanghavi Builders

Built-up Area (Sq. feet): 80,000 (Stilt+7)  R.C.C. Consultant Architect / Builder: Mr. Rakesh Sanghavi

Site: Swarupanand Society, Agar Bazar, Dadar (W), Mumbai

Client: S.B. Brothers

Built-up Area (Sq. feet): 45,000 (Stilt+12)          R.C.C. Consultant Architect / Builder: Arch. N.M. Mungekar and Associates

Site: Rajpath, TATA Colony, Mulund (E), Mumbai

Client: Richa Realtors

Built-up Area (Sq. feet): 54,000 (Stilt+14)          R.C.C. Consultant Architect / Builder: Mr. Joshi / Indulkar

Site: Radhakrishna Ashray, Parel, Mumbai

Client: Radhakrishna Developers

Built-up Area (Sq. feet): 12,000 (Stilt+7)  R.C.C. Consultant Architect / Builder: Mr. Indulkar

Site: Choudhary Wadi, Dadar (E), Mumbai

Client: Zenith Enterprise

Built-up Area (Sq. feet): 12,000 (Stilt+7)  R.C.C. Consultant Architect / Builder: Mr. Walawalkar

Site: Alhad C.H.S., Dadar (E), Mumbai

Client: Ornate Builders

Built-up Area (Sq. feet): 60,000 (Stilt+12)          R.C.C. Consultant Architect / Builder: Mr. Vijay Machindra

Site: Sanghavi Nagar Shikhar, Mira Road (E)

Client: Sanghavi Builders

Built-up Area (Sq. feet): 70,000 (Stilt+7)  R.C.C. Consultant Architect / Builder: Mr. Shailesh Sanghavi

Site: Siddhesh Darshan Moti Mansion, Khetwadi Girgaum, Mumbai

Client: Meridian Constructions

Built-up Area (Sq. feet): 1,75,000 (Podium+30)                                                   R.C.C. Consultant Architect / Builder: Mr. Haresh Mehta

Site: Ornate Blossoms, Dadar (W), Mumbai

Client:

Built-up Area (Sq. feet): (G+7)                    R.C.C. Consultant Architect / Builder:

Site: Eastern Heights, Mulund (E), Mumbai

Client:

Built-up Area (Sq. feet): (G+14)                  R.C.C. Consultant Architect / Builder:

Site: Ornate Dreams, Dadar (W), Mumbai

Client:

Built-up Area (Sq. feet): (G+12)                  R.C.C. Consultant Architect / Builder:

Site: Peace Heaven, Dadar (W), Mumbai

Client: Vastu Realtors

Built-up Area (Sq. feet): 14,500 (G+7)      R.C.C. Consultant Architect / Builder: Dr. Meher

Projects

Address

807,Madhukala C.H.S.

R.K. Vaidya Marg,

Dadar West

Mumbai 400 028.

Contact

prathameshllp@gmail.com

+91 22 24372487

Menu

 

A website created in the WebWave website builder